+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Programma ontwikkeling

Programmaontwikkeling

Voor overheden en culturele partijen, lever ik geregeld een bijdrage in het ontwikkelen van een concept of vorm programmering, waarin kunst in veel gevallen een verbinding maakt met andere domeinen. 

Programma coördinator 

Noord- Holland Noord

Foto: JD Shoots/ Jason Doorson

Noord- Holland Noord

Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord hebben een plan van aanpak vastgesteld om verder uitvoering te geven aan een regionaal cultuur profiel. Als  programma coördinator geef ik uitvoering aan dit plan aan de hand van de volgende thema’s: ‘landschap als podium, mensen maken cultuur en van oudsher het vizier vooruit’. Met aandacht voor bewoners, makers, culturele instellingen, het landschap, ambacht en innovatie.  Ofwel het verleden, heden en de toekomst.

Adviseur 

Gemeente Noordwijk 
2022-2023

Henk Visch – Anti Oorlog Monument

Beeldende kunst in de openbare ruimte 

Op basis van het in 2021 opgeleverde Masterplan BKOR Noordwijk – Meer dan de som der delen heeft de gemeente Noordwijk een vervolgopdracht verstrekt om het plan verder uit te werken. De BKOR collectie is opnieuw in beeld gebracht en er is een adviesraad geïnstalleerd. Voor Biënnale Noordwijk is een concept ontwikkeld getiteld ‘Transities – Kunst op geestrijke gronden’.

Projectleider

Cultuurhuis Almere Buiten
2022 -2023

Baltimoreplein Almere Buiten

Cultuurhuis Almere Buiten

In het kader van stedelijke vernieuwing van de gemeente Almere wil de gemeente het gebouw Extravert in Almere verder ontwikkelen tot Cultuurhuis Almere Buiten. De gemeente heeft mij de opdracht verstrekt voor het realiseren van een goed en ondersteunend Cultuurhuis qua governance en businesscase met aandacht voor theater, film en een integraal verweven progamma en horeca.

Senior projectmanager

Gemeente Amsterdam Slotervaart
2008 – 2009

Nisa4Nisa

Gemeente Amsterdam Slotervaart

Als programmaontwikkelaar heb ik in opdracht van gemeente Slotervaart gewerkt aan een theater-muziekproject met migrantenvrouwen. Doel was het emanciperen van migrantenvrouwen aan de hand van kunst en cultuur. Dit deden we met een bottom-up aanpak waarin vrouwen zelf de regie voerden over de vorm. Dit leverde uiteindelijk een voorstelling op  in Podium Mozaïek. Parallel hieraan ontwikkelde ik de campagne ‘West Werkt’, die gericht was op het creëren van werkgelegenheid in de creatieve sector (ZZP-schap) in Amsterdam West.

Internationaal coördinator

Hivos
Virus Free Generation
2006

Hivos

Hivos Virus Free Generation

Voor Hivos ontwikkelde ik een campagne gericht op de bestrijding van HIV/Aids in Zuidelijk Afrika en Europa. De driejarige publiekscampagne van Hivos was gericht op het creëren van bewustwording onder Europese jongeren over de impact van HIV/Aids op hun leeftijdsgenoten in Zuidelijk Afrika. De Virus Free Generation campagne is een initiatief van Alliance2015, een samenwerkingsverband van zes Europese ontwikkelingsorganisaties, waaronder Hivos. Als internationaal coördinator was ik verantwoordelijk voor het programmaontwerp en het samenbrengen van internationale partners in Europa en Zuidelijk Afrika. 

Projectmanager

AGI Congres
‘Unknown Land’ 
2007

AGI Congres ‘Unknown Land’

In 2007 werd in Amsterdam ‘Unknown Land’, het internationale congres van de Alliance Graphique Internationale (AGI), gehouden. ‘Unknown Land’ is een zoektocht naar het onbekende. Hoe ver reikt de invloed van ontwerpbeslissingen op ons dagelijks leven en onze leefomgeving? Het programma van Unknown Land, met vele internationale sprekers, was een dynamische mix waarin hightech presentaties werden afgewisseld met filosofische beschouwingen. In samenwerking met de BNO en een grafisch samengestelde redactie, was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van Unknownland.