+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Voor verschillende opdrachtgevers heb ik onderzoek gedaan en advies uitgebracht om toekomstige culturele ambities gestalte te geven. Op dit terrein heb ik in samenwerking met diverse gemeenten en overheden in Nederland, bewoners, culturele instellingen en andere partijen, onderzoek gedaan naar kansen en vervolgens advies uitgebracht.

Strategisch adviseur

Werkorganisatie de Buch
2023

Werkorganisatie de Buch

De Buch wil graag dat er onderzoek gedaan wordt naar een cultureel profiel voor Heiloo dat herkenbaar en onderscheidend is. Met als fundamentele vraag: waar wil Heiloo nou echt goed in zijn? In welke discipline (theater, muziek, etc.) blinkt ze uit in relatie tot haar omgeving? En waar legt ze dan haar vervolgens haar zwaartepunt? Ik voer dit onderzoek in de loop van 2023 uit samen met Artifex, Aart van Bolhuis.

 

Adviseur

Gemeente Veenendaal
2023

Fotografie: Paul van Oort

Gemeente Veenendaal

In opdracht van de gemeente Veenendaal ben ik gevraagd om een startnotitie Broedplaats te schrijven voor het opzetten van een broedplaats in het voormalig industriële pand De Rollenperserij. Doel was het tegemoet komen aan de ruimtenood bij culturele partijen enerzijds en de voorwaarden te omschrijven voor een optimale combinatie van creatief, commercieel en maatschappelijke functies.

Adviseur

Gemeente Noordwijk
2020 – 2022

Gemeente Noordwijk

In opdracht van BMC Adviesbureau ben ik gevraagd om een meerjarenplan te ontwerpen voor beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. In samenspraak met mensen met een achtergrond in de kunst, cultuur, erfgoed en stedelijke ontwikkeling, heeft dit geleid tot het Masterplan BKOR Noordwijk – Meer dan de som der delen. Het plan verbindt afzonderlijke dorpskernen De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. 

Adviseur

Het Zonnehuis 2012

Het Zonnehuis

In 2012 werd ik benaderd door Stadsdeel Amsterdam Noord om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de exploitatie van het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Doelstelling was om participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein was onderdeel van het verhaal inclusief een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. In nauwe samenwerking met Parcival van den Berg (vastgoed expert) en Gerard Steffanie (adviseur ondernemerschap) resulteerde dit in het rapport en advies: ‘De kracht van het Zonnehuis – een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt’.