+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Voor verschillende opdrachtgevers doe ik onderzoek en breng ik advies uit om  culturele ambities gestalte te geven. Dat doe ik in samenwerking met  gemeenten en overheden, bewoners, culturele instellingen en andere partijen.

Adviseur 

Gemeente Heiloo
2023

Gemeente Heiloo

Heiloo wil op basis van haar huidige culturele infrastructuur meer focus aanbrengen aan de hand van een cultuurprofiel. Dit kan helpen bij een actualisatie van de huidige cultuurnota maar vooral het benutten van kansen om Heiloo cultureel scherper op de kaart te zetten. De vraag is of de gemeente Heiloo op een logische manier ergens een zwaartepunt kan leggen en wat er vervolgens nodig is om dat te bestendigen. Ik werk hierin samen met Artifex, Aart van Boluis aan een analyse en plan van aanpak.

 

 

 

Adviseur

Gemeente Veenendaal
2023

Fotografie: Paul van Oort

Gemeente Veenendaal

In opdracht van de gemeente Veenendaal heb ik een startnotitie Broedplaats opgeleverd voor het opzetten van een broedplaats in het voormalig industriële pand De Rollenperserij. Doel was het tegemoet komen aan de ruimtenood bij culturele partijen en de voorwaarden te omschrijven voor een optimale combinatie van creatief, commercieel en maatschappelijke functies.

Adviseur

Gemeente Noordwijk
2020 – 2022

Gemeente Noordwijk

In opdracht van BMC Adviesbureau heb ik een meerjarenplan ontworpen  voor beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. In samenspraak met mensen met een achtergrond in de kunst, cultuur, erfgoed en stedelijke ontwikkeling, heeft dit geleid tot het Masterplan BKOR Noordwijk – Meer dan de som der delen. Het plan verbindt afzonderlijke dorpskernen De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. 

Adviseur

Het Zonnehuis 2012

Het Zonnehuis

In 2012 werd ik benaderd door Stadsdeel Amsterdam Noord om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de exploitatie van het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Doelstelling was om participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein was onderdeel van het verhaal inclusief een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. In nauwe samenwerking met Parcival van den Berg (vastgoed expert) en Gerard Steffanie (adviseur ondernemerschap) resulteerde dit in het rapport en advies: ‘De kracht van het Zonnehuis – een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt’.