+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Voor verschillende opdrachtgevers heb ik onderzoek gedaan en advies uitgebracht om toekomstige culturele ambities gestalte te geven. Op dit terrein heb ik in samenwerking met bewoners, culturele instellingen, overheden en andere partijen, verschillende projecten tot stand gebracht.

Adviseur

Gemeente Noordwijk
2020 – 2022

Gemeente Noordwijk

In opdracht van BMC Adviesbureau ben ik gevraagd om een meerjarenplan te ontwerpen voor beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. In samenspraak met mensen met een achtergrond in de kunst, cultuur, erfgoed en stedelijke ontwikkeling, heeft dit geleid tot het Masterplan BKOR Noordwijk – Meer dan de som der delen. Het plan verbindt afzonderlijke dorpskernen De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. 

Adviseur

Het Zonnehuis 2012

Het Zonnehuis

In 2012 werd ik benaderd door Stadsdeel Amsterdam Noord om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de exploitatie van het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Doelstelling was om participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein was onderdeel van het verhaal inclusief een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. In nauwe samenwerking met Parcival van den Berg (vastgoed expert) en Gerard Steffanie (adviseur ondernemerschap) resulteerde dit in het rapport en advies: ‘De kracht van het Zonnehuis – een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt’.