+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Voor verschillende opdrachtgevers voer ik onderzoek en breng ik advies uit om culturele ambities gestalte te geven. Dat doe ik in de regel in nauwe samenwerking met gemeenten en overheden, bewoners, dnernemers, verenigingen, culturele instellingen en andere partijen. Ik geloof dat goede ideeën die van onderop tot stand komen, draagvlak genieten in een gemeenschap of instelling,  de meeste kans van slagen hebben op de lange termijn.

Adviseur 

Cultuurgebouw De Binding

Cultuurgebouw De Binding

COOL kunst en cultuur is door de gemeente Dijk en Waard gevraaagd om een visie op het cultuurgebouw De Binding te formuleren en in de tussentijd zorg te dragen voor de operationele zaken. De Binding is een ‘cultureel en educatief centrum’ in de gemeente. In opdracht en nauwe samenwerking met COOL onderzoek en ontwikkel ik een visie voor De Binding. Doel is een frisse invulling gericht op cultuur in de breedste zin van het woord. De motivatie ligt het feit dat er vraag is naar ontmoetingsplaatsen waar diverse culturele activiteiten plaatsvinden, toegankelijk  voor verschillende doelgroepen. In gesprek met diverse verenigingen, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen, kerken en andere potentiële gebruikers zal de focus liggen op het in kaart brengen van behoeften en mogelijkheden.

Adviseur 

Gemeente Heiloo
2023

Gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo heeft zichzelf de vraag gesteld: waar wil Heiloo echt goed in zijn? Welke disciplines verdienen de schijnwerpers? De opdracht omvatte het definiëren van het culturele profiel en het belichten van verschillende perspectieven.  In afstemming met lokale partners en in samenwerking met Aart van Bolhuis  (Artifex) schreven we Noten van Samenspel – een cultuurvisie voor Heiloo.

 

 

Adviseur

Gemeente Veenendaal
2023

Fotografie: Paul van Oort
Gemeente Veenendaal

In opdracht van de gemeente Veenendaal heb ik een startnotitie Broedplaats opgeleverd voor het opzetten van een broedplaats in het voormalig industriële pand De Rollenperserij. Doel was het tegemoet komen aan de ruimtenood bij culturele partijen en de voorwaarden te omschrijven voor een optimale combinatie van creatief, commercieel en maatschappelijke functies.

Adviseur

Gemeente Noordwijk
2020 – 2022

Gemeente Noordwijk

In opdracht van BMC Adviesbureau heb ik een meerjarenplan ontworpen  voor beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Noordwijk. In samenspraak met mensen met een achtergrond in de kunst, cultuur, erfgoed en stedelijke ontwikkeling, heeft dit geleid tot het Masterplan BKOR Noordwijk – Meer dan de som der delen. Het plan verbindt afzonderlijke dorpskernen De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. 

Adviseur

Het Zonnehuis 2012

Het Zonnehuis

In 2012 werd ik benaderd door Stadsdeel Amsterdam Noord om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de exploitatie van het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Doelstelling was om participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein was onderdeel van het verhaal inclusief een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. In nauwe samenwerking met Parcival van den Berg (vastgoed expert) en Gerard Steffanie (adviseur ondernemerschap) resulteerde dit in het rapport en advies: ‘De kracht van het Zonnehuis – een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt’.