+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Interim management

Interim management

Interimfuncties vervul ik bij overheden en bij organisaties die een verandering voorstaan of anderszins een impuls nodig hebben. Ik werk probleemoplossend en resultaatgericht en beschik over een mobiliserend vermogen met een grote betrokkenheid. Het streven is om verschillende belangen te verbinden.

Beleid en advies kunst en cultuur

Gemeente Schouwen-Duiveland

Eelk.nl fotografie

Gemeente  Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland ondersteun ik op interim basis met uiteenlopende dossiers op het gebied van kunst en cultuur. Dit varieert van beleid op het gebied BKOR,  het meedenken over een nieuwe cultuurvisie, museaal beleid en overige van reguliere werkzaamheden.

Adviseur

Gemeente Aalsmeer

2023

Gerard ten Broek – Ensemble. Foto: Gerard ten Broek.

Gemeente Aalsmeer

De gemeente in Aalsmeer ondersteun ik o.a. bij het formuleren van een visie voor de bibliotheek, het begeleiden van het proces rondom het beeldende kunst beleid in de openbare ruimte en het faciliteren van de zendgemachtigde voor de radio van Aalsmeer.

Zakelijk leider

Biënnale Noordwijk

2023

Gerard ten Broek – Ensemble. Foto: Gerard ten Broek.

Biënnale Noordwijk

De biënnale is een van de twee programmalijnen uit het Masterplan Noordwijk BKOR ‘Meer dan de som der delen’–  dat ik in opdracht van BMC schreef voor de gemeente Noordwijk. Voor deze eerste editie stelde ik een team samen, riep een stichting in het leven en was samen met het team verantwoordelijk voor de organisatie tot aan de opening op 21 maart 2023. 

Zakelijk leider

Lucas van Leyden Fonds
2019 – 2022

Sachi Myachi – The Hut next to the Guard’s House

Lucas van Leyden Fonds

Het Lucas van Leyden Fonds  isn 2019 opgericht om beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden te ondersteunen met daarin een duidelijke relatie tussen kunst en wetenschap. In mijn rol heb ik in samenspraak met het bestuur en de gemeente, een stadscuratorium ingesteld die meekeken naar kansen voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Het fonds heeft eind 2022 haar werk afgerond. Hier is het eindverslag te lezen.

Cultuurmakelaar | directeur

Stichting Cultuurfonds Leiden
2016 – 2020

Eelk.nl fotografie

Stichting Cultuurfonds Leiden

Cultuurfonds Leiden is een aanjager in de functie van ‘buitenboordmotor voor de cultuur in Leiden’. Het Cultuurfonds wil dat de stad Leiden een aantrekkelijke plaats voor cultureel ondernemers, kunstenaars en creatievelingen is en stelt zich op als kraamkamer voor vernieuwende, betekenisvolle en soms ook nog kwetsbare artistieke concepten. Het fonds investeert in cultureel ondernemerschap en stimuleert de samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, waaronder het bedrijfsleven en de kennissector. Mijn taak was directievoering over het fonds met een aanjagende rol als makelaar naar de cultuursector.

Directior of operations 

PICNIC – Urban Futures
2011 – 2012

Picnic – Urban Futures

In 2011 vond op de NDSM-werf in Amsterdam Noord het internationale, cross-mediale evenement PICNIC plaats: een interdisciplinair festival maatschappij, economie en leefomgeving.  Met het thema ‘Urban Futures’ werd de toekomst van de stedelijke omgeving verkend. In nauwe samenwerking met Waag Society, was ik als director of operations verantwoordelijk voor de organisatie van deze editie op NDSM.

Projectleider en directeur ad interim

Culturele Zondagen Utrecht 2009 – 2010

Culturele Zondagen Utrecht

Culturele Zondagen in Utrecht is een generator van nieuw publiek voor de culturele instellingen van de stad Utrecht en inmiddels een nationaal erkende aanjager van culturele diversiteit. De samenwerking overstijgt daarmee het culturele veld door de relaties die Culturele Zondagen aangaat buiten het culturele veld met maatschappelijke organisaties, zoals koepelorganisaties, wijkinitiatieven, kerken en moskeeën, gemeentelijke instellingen, sportverenigingen en met onderwijsinstellingen waaronder uiteraard de Universiteit. Als projectleider en interim directeur gaf ik samen met het Uitburo Utrecht vorm aan de transformatie naar Stichting Culturele Activiteiten Utrecht.