+31 6 1440 5507 mail@mirjamflik.nl

Interim management

Interim management

Interimfuncties vervul ik bij overheden, maar ook bij organisaties die een verandering voorstaan of anderszins een impuls nodig hebben. Kenmerkend voor mijn aanpak als manager, is dat ik probleemoplossend en resultaatgericht ben. Verder beschik ik over een mobiliserend vermogen met een grote betrokkenheid. Mensen karakteriseren mij als een plezierige en flexibele persoonlijkheid die in staat is enthousiasme over te brengen op anderen. Ik ben in staat verschillende belangen te verbinden. 

Zakelijk leider ad interim

Corrosia Theater, Expo & Film
2021 – 2022

Corrosia Theater, Film & Expo

Corrosia Theater, Expo & Film is een grootstedelijk kunstencentrum in Almere waar je de artistieke voorhoedelopers uit de Nederlandse en Vlaamse podium- en beeldende kunst volgen, recente arthouse films zien, en via allerlei participatieprogramma’s meedraaien met dit kunstbedrijf. Voor Corrosia voerde ik ruim een jaar de zakelijke leiding waaronder het openen van Corrosia Café.

Zakelijk leider

Lucas van Leyden Fonds
2019 – heden

Lucas van Leyden Fonds

Het Lucas van Leyden Fonds ondersteunt projecten voor beeldende kunst in de openbare ruimte in de stad Leiden met aandacht voor de relatie tussen kunst en wetenschap, en kunst en samenleving. Het Lucas van Leyden Fonds verwelkomt zowel projecten die permanent in de openbare ruimte worden geplaatst als projecten die voor een beperkte periode voor de openbare ruimte worden uitgevoerd. In mijn rol heb ik in samenspraak met het bestuur en de gemeente, een stadscuratorium ingesteld met experts die meekijken naar aanvragen en kansen voor beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiden.

Cultuurmakelaar 

Stichting Cultuurfonds Leiden
2016 – 2020

Eelk.nl fotografie

Stichting Cultuurfonds Leiden

Cultuurfonds Leiden is een aanjager in de functie van ‘buitenboordmotor voor de cultuur in Leiden’. Het Cultuurfonds wil dat de stad Leiden een aantrekkelijke plaats voor cultureel ondernemers, kunstenaars en creatievelingen is en stelt zich op als kraamkamer voor vernieuwende, betekenisvolle en soms ook nog kwetsbare artistieke concepten. Het fonds investeert in cultureel ondernemerschap en stimuleert de samenwerking tussen cultuur en andere sectoren, waaronder het bedrijfsleven en de kennissector. Mijn taak was directievoering over het fonds met een aanjagende rol als makelaar naar de cultuursector.

Directior of operations 

PICNIC – Urban Futures
2011 – 2012

Picnic – Urban Futures

In 2011 vond op de NDSM-werf in Amsterdam Noord het internationale, cross-mediale evenement PICNIC plaats: een interdisciplinair festival maatschappij, economie en leefomgeving.  Met het thema ‘Urban Futures’ werd de toekomst van de stedelijke omgeving verkend. In nauwe samenwerking met Waag Society, was ik als director of operations verantwoordelijk voor de organisatie van deze editie op NDSM.

Projectleider en directeur ad interim

Culturele Zondagen Utrecht 2009 – 2010

Culturele Zondagen Utrecht

Culturele Zondagen in Utrecht is een generator van nieuw publiek voor de culturele instellingen van de stad Utrecht en inmiddels een nationaal erkende aanjager van culturele diversiteit. De samenwerking overstijgt daarmee het culturele veld door de relaties die Culturele Zondagen aangaat buiten het culturele veld met maatschappelijke organisaties, zoals koepelorganisaties, wijkinitiatieven, kerken en moskeeën, gemeentelijke instellingen, sportverenigingen en met onderwijsinstellingen waaronder uiteraard de Universiteit. Als projectleider en interim directeur gaf ik samen met het Uitburo Utrecht vorm aan de transformatie naar Stichting Culturele Activiteiten Utrecht.