dima
  • Het Zonnehuis

    De Kracht van het Zonnehuis 

    In 2012 werd ik benaderd door Stadsdeel Amsterdam Noord om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de exploitatie van het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan. Doelstelling was om participatie door bewoners structureel van aard te laten zijn. Een inventarisatie van ideeën en doelstellingen die leven bij de betrokkenen van het Zonnehuis plein was onderdeel van het verhaal inclusief een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden, risico’s en randvoorwaarden voor de exploitatie van het gebouw. In nauwe samenwerking met Parcival van den Berg (vastgoed expert) en Gerard Steffanie (adviseur ondernemerschap) resulteerde dit in het rapport en advies: De kracht van het Zonnehuis – een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt.

    Fotografie: met dank aan Stadsherstel Amsterdam