dima
  • Cultuurfonds Leiden

    Cultuurfonds Leiden is een publiek-privaat initiatief van Fonds 1818 (vermogensfonds uit Den Haag), de Kamer van Koophandel en Gemeente Leiden, bedoeld om de cultuursector te professionaliseren. Het Cultuurfonds is  geen traditioneel subsidieloket maar een investeringsfonds. Cultuurfonds Leiden heeft zich ontwikkeld tot een unieke speler: het staat middenin de stad waardoor de cultuurmakelaar een goed overzicht heeft en weet wat er speelt. Vanuit dit sterke fundament wil Cultuurfonds Leiden inhoudelijk nieuwe stappen zetten, het culturele profiel van Leiden verder aanscherpen en meer kwaliteit toevoegen aan de programmering in de stad. De ambitie is om Leiden daarmee artistiek nadrukkelijker op de kaart te zetten. Gesteund door mijn bestuur zet ik me in om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Dat doe ik door aanvragen te honoreren die binnen deze doelstellingen passen of door eigen projecten op te zetten in samenwerking met partners in de stad. www.cultuurfondsleiden.nl