dima
  • CultuurBreda

    De toekomst van de stedelijke cultuur wordt niet langer ontworpen aan de tekentafel van de overheid maar ontstaat steeds meer vanuit de kracht van de mensen en gemeenschappen zelf. Het gewenste vergezicht is dat CultuurBreda op enig moment een stevig netwerk zal zijn  waar sprake is van een continue dialoog tussen het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs, andere belanghebbenden. In de rol van kwartiermaker bracht ik samen met Breda de culturele wensen van de stad in kaart: www.cultuurbreda.nl